AZIATISCHE KUNST - De collectie Micháns bevat een groot aantal doeken (Thangkas) uit Tibet, Nepal en Mongolië, de meeste uit de 19e eeuw en de eerste helft van de 20e eeuw. Onder de Thangkas uit Tibet en Nepal (de meeste van groot formaat) bevinden zich zogenaamde Medische Thangkas, met een lengte van soms drie a vijf meter. De Thangkas uit Mongolië behoren tot de miniatuur categorie, d.w.z. van 2x2 tot maximaal 30x20 cm.

Naast Thangkas telt de collectie vele antieke Nepalese, Tibetaanse en Mongoolse Tsakli of flash-cards op handgemaakt papier of katoen, gebruikt bij diverse rituelen en als hulpmiddel tijdens de leerfase van jonge monniken.

Voorwerpen in de rubriek Oosterse kunst zijn vertegenwoordigd door een verzameling objecten in brons, steen , klei, papier en hout, al dan niet van religieuze aard, afkomstig uit bovengenoemde landen.

ASIAN ART - The Micháns Collection includes a considerable number of religious paintings (Thangkas) from Nepal, Tibet and Mongolia, most of them dating from the early 19th to the first half of the 20th century. Among the Thangkas from Tibet and Nepal (most of them very large) are the so called "Medical Thangkas", which vary from three to five meters in length. The Thangkas from Mongolia, on the contrary, are very small, from 2x2cm to 30x20cm.

The collection also comprises several antique Nepalese, Tibetan and Mongolian Tsakli, or flash-cards made of thick paper or cotton. They are used for different rituals and also as memory aids during a young monk's learning process.

In the Asian art section we also find objects in bronze, stone, clay, paper and wood of the same origin, though not necessarily religious.

Galerieën: Mongoolse Thangkas (MT; MT2); Tsakli (TS;TS2); Tibet-Nepal Thangkas (TNT); Brons (BR); Oosterse Kunst (OK)

AZIATISCHE MANUSCRIPTEN - Tot de collectie Micháns behoren vele antieke, al dan niet geïllustreerde manuscripten (en ook gedrukte boeken), afkomstig uit verschillende oosterse landen en op verschillende materialen, waaronder India, Thailand, Mongolië, Tibet, Nepal, China, Myanmar, Indonesië en Japan.

ASIAN MANUSCRIPTS - This section includes several manuscripts (plus some printed books) on paper and other materials, many of them illustrated, from several Asian countries: India, Thailand, Mongolia, Tibet, Nepal, China, Myanmar, Indonesia and Japan.

Galerieën: Oosterse Manuscripten (OM); 

AFRIKAANSE KUNST - De collectie Micháns bevat stukken uit verschillende Afrikaanse culturen, met nadruk op de Makonde en Baga Nimba, maar ook Bakongo, Bamileke, Eket, Fang n), Igala 'body masks', Yombe, Tabwa (figuren) en Ekoi (met leder bedekte hoofden).

AFRICAN ART - The African collection includes objects from different cultures, with an accent on the Makonde and the Baga Nimba, but also from the Bakongo, Bamileke, Eket, Fang, Igala (body masks), Yombe, Tabwa (figures) adn Ekoi people (heads covered with leather).

Galerieën: AK1; AK2; AK3; AK4; AK5;

TEKENINGEN EN AQUARELLEN - De verzameling Tekeningen en Aquarellen bevat vele stukken van divers formaat, van oud tot hedendaags, zowel anoniem als van bekende en minder bekende kunstenaars. De werken zijn afkomstig uit vooral westerse landen, (inclusief oost Europa) behalve enkele albums en losse exemplaren uit China,India, Mongolië en Japan. De thematiek loopt uiteen van landschappen en genretaferelen tot mens en dier. Een groot aantal tekeningen en aquarellen is van de hand van Nederlandse kunstenaars. Ook Carlos Micháns is in deze rubriek aanwezig met aquarellen en tekening uit zijn talloze (reis)schetsblokken.

DRAWINGS AND WATERCOLOURS - The drawing and watercolour collection covers a wide range of periods and artists, both known and unknown. The works are mainly from western countries (including East Europe), with a few examples and albums from China, India, Mongolia and Japan. The subjects vary from landscapes to genre scenes, people and animals. Many of the pieces are by Dutch artists, including several drawings, watercolours and sketch books by Carlos Micháns himself.

Galerieën: Antiek (varia) (ANT.V1; ANT.V2; ANT.V3); Antiek (landschap) (ANT.L1); Tragorre Argilano (=Sean Watt) (TRA); Carlos Micháns (varia) (CMV); Carlos Micháns (illustraties) (CMI); Saul Lishinsky (varia) (SLV);

NAAKT - De verzameling naakttekeningen en -schilderijen in de collectie Micháns is vooral gericht op het minder bekende werk, zoals schetsen en voorstudies van academische aard, die niet voor het openbaar zijn bedoeld en vaak afgeschreven worden door kunstinstellingen of de kunstenaars zelf. In deze groep bevinden zich tekeningen en schilderijen van kunstenaars uit voornamelijk Europa, maar ook uit Azië, Noord- en Latijns-Amerika. Andere werken van mild tot sterk erotisch karakter, zijn eveneens niet op een algemeen publiek gericht, ondanks hun vaak hoge technische en esthetische kwaliteit.

NUDE - This section is mainly concerned with less known works, such as sketches and academic figure-studies not meant to be exhibited and often discarded by art schools and/or the artists themselves. The artists represented are not only from Europe, but also from Asia, North- and Latin-America. Also present in the collection are works of mild to strong erotic character, which, in spite of their technical and/or artistic qualities, are less accessible to the general public.

Galerieën: Karolina Zalewska (KZ); Michel Suret-Canale (SC; SC2; SC3); Tracey Padron (TP; TP2); Melissa Grimes (MG); Saul Lishinsky (SL; SL2); Diverse Russische kunstenaars (DRK; DRK2) Diverse Amerikaanse Kunstenaars (DAK1; DAK2; DAK3) Diverse Cubaanse Kunstenaars (DCK); Diverse Britse Kunstenaars (DBK); Diverse Oosteuropese Kunstenaars (DOK); Jan Kooman (JK); Felix d'Eon (FED); Nederlands-Indonesische kunstenaars (IND); Antiek (1700-1900) (ANT; ANT2); Selectie 20e eeuwse kunstenaars (S20K); Carlos Micháns (CM1; CM2; CM3); Mat Kissing (MK1; MK2); G. Cavalieri (GC); Harry Carmean (HC); Monique Bavaud (MB); Billy Thrash (BT); Sam Thorp (ST); Carl Faarup Christensen (CFC); Kathryn Polk (KP); David White (DW); Homoerotische kunst (HK1; HK2; HK3);

GEZICHTEN EN PORTRETTEN - Binnen de collectie tekeningen en schilderijen bevindt zich een grote hoeveelheid hoofden, gezichten en portretten, uit diverse periodes, zowel anoniem als van bekende en onbekende kunstenaars. De technieken variëren van eenvoudige schetsen tot zeer gedetailleerde aquarel-, tempera-, pastel- acryl- en olieverfportretten.

FACES AND PORTRAITS - Here we find a considerable number of heads, faces and portraits from different periods, both anonymous and by known and less known artists. They vary from rough sketches to fine, detailed watercolour-, gouache-, pastel-, acrylic- and oil-paintings.

Galerieën:  Antieke Ned. portrettekeningen (ANDP); Gezichten ca. 1930-2000 (GE); Portretten 18e-begin 20e eeuw (POR1); Portretten 20e-21e eeuw (POR2); Michel Guy (MG); John Sproul (JS); Diverse hoofden en gezichten (DHG); Saul Lishinsky, portretten (SLP);

OUDE BOEKEN EN MANUSCRIPTEN - Hieronder moet men Europese vroege uitgaven en manuscripten verstaan. De collectie, hoewel niet te omvangrijk, bevat niet alleen antieke edities (voraal geschiedenis en theologie) en manuscripten, maar ook vroege muziekedities en manuscripten.

OLD BOOKS AND MANUSCRIPTS - This section of the collection, although not very comprehensive, includes early editions and manuscripts, mainly on history and religious matters, as well as early music scores, both printed and in manuscript.

AZIATISCH TEXTIEL - In de verzameling Aziatisch textielwerk bevinden zich enkele tientallen stukken uit Mongolië (borduurwerk), Oezbekhistan (suzani) en India (rijkelijk geborduurde saris, dupatas en andere kledingstukken). Op enkele uitzonderingen na, dateren ze bijna uitsluitend uit de (vroege tot late) 20e eeuw.

ASIAN TEXTILES - A limited but fine selection of Asian textiles is also present in the Micháns Collection, with pieces from Mongolia (embroidery), Uzbekistan (suzani) and India (richly embroidered sarees, dupata and other garments). With a few exceptions, they all date from the (early to late) 20th century.

Galerieën: Indiaas Textiel (IT1, IT2,IT3, IT4, IT5); Divers Oosters Textiel (DOT)

ICONEN - De collectie bevat vooral provinciale iconen uit de late 19e en vroege 20e eeuw, afkomstig uit Rusland, Oekraïne en de Baltische Staten.

ICONS - The icons in the collection are examples of the popular, provincial form of this art, as practised in Russia, Ukraine and the Baltic States during the 2nd half of the 19th and the early decades of the 20 century.

Galerie: (IC)