Hoewel het werk en collecties van componist en auteur Carlos Micháns centraal staan in de doeleinden van Stichting Kaleidos, wil de Stichting ook als klein podium fungeren voor een ontmoeting tussen diverse disciplines, met nadruk op muziek en beeld. Cd-producties en andere projecten rondom het werk van Carlos Micháns worden ook door de Stichting gestimuleerd.

De activiteiten van de Stichting bestaan uit besloten huisconcerten (op het eigen adres in Utrecht) door erkende professionele musici, presentaties over diverse thema's, met nadruk op kunst en cultuur en tentoonstellingen van delen van de diverse collecties.

Sinds 2012 is  Stichting Kaleidos ook in Frankrijk actief, dankzij samenwerking met plaatselijke personen en instellingen die geïnteresseerd zijn in het medeorganiseren en ondersteunen van concerten (door voornamelijk Nederlandse musici) en (kunst-)tentoonstellingen. In 2018 werden 15 concerten in verschillende dorpen en kleine steden georganiseerd, en ook drie tentoonstellingen, waarvan twee van Tibetaanse kunst in samenwerking met het Office de Tourisme van Bourbonne-les-Bains en het Musée Diderot in Langres, en één van Afrikaanse kunst (Makonde maskers) in het atelier van beeldhouwer Marcel Joosen in Fresnes-sur-Apance. Vanaf 2019 zal de Stichting zijn activiteiten in Frankrijk verder uitvoeren vanuit het "Centre Culturel Kaleidos (CCK)" in de stad Langres.

Although Carlos Micháns' compositions, literary works and collections are central to the goals of Kaleidos, the Foundation also wishes to provide a small podium which may allow different disciplines to come together, with an accent on music and visual arts. Cd-productions and other projects involving Carlos Micháns' music are also supported by the Foundation.

The activities of Kaleidos comprise private house-concerts (at the Foundation's address in Utrecht) by well-known professional musicians, presentations on different subjects in the field of art and culture, and exhibitions of sections of the collections.

Since 2012, Kaleidos is also active in France, thanks to collaboration with local persons and institutions interested in organising and sponsoring concerts (by mainly Dutch musicians) and (art) exhibitions. In 2018 the Foundation organised 15 concerts in different villages and small towns, and three exhibitions, two of which of Tibetan art (sponsored by the Office de Tourisme of Bourbonne-Les-Bains and the Musée Diderot in Langres) and of African art (Makonde masks) in sculptor Marcel Joosen's atelier in Fresnes-sur-Apance. As from 2019, Kaleidos will further its activities in France from the city of Langres, where the "Centre Culturel Kaleidos (CCK)" has been created.