STICHTING KALEIDOS werd in 2010 opgericht met als eerste doel de promotie en verspreiding van het werk van de Argentijns-Nederlandse componist en auteur Carlos Micháns. De stichting is vernoemd naar de naam van de Sinfonia Concertante nr. 3 'Kaleidos', (Grieks voor "mooi beeld") van Micháns en verwijst naar de enorm verschillende stemmingen, expansiegraden en kleurschakeringen binnen die omvangrijke compositie.

Een tweede doel van de Stichting is het openbaar maken van de diverse collecties die over de jaren heen door Carlos Micháns zijn opgebouwd en meerdere rubrieken bestrijken. Dit kan geschieden door losse stukken ter beschikking te stellen voor tijdelijke tentoonstellingen of als illustratiemateriaal voor lezingen. Ook zouden delen van de collectie(s) voor zelfstandige exposities kunnen voldoen.

De collectie Micháns bevat Oosterse Kunst, Oosterse Manuscripten, Etnische Kunst uit Afrika, Tekeningen en Aquarellen vanaf de 17e eeuw tot heden, Naakt (tekeningen en schilderijen), Oude Boeken en Manuscripten en een beperkte verzameling Oosters Textiel.

Het bestuur van Stichting Kaleidos bestaat uit Marian van Dijk (voorzitter), Marcel Peek (secretaris & penningmeester), Mariken Zandvliet, Roel de Lange en Axel Meijer. Artistiek adviseur van Stichting Kaleidos is componist en auteur Carlos Micháns. Aan Stichting Kaleidos is door de belastingdienst de culturele ANBI-status toegekend.

Stichting Kaleidos kan haar doelen alleen bereiken met de steun van vrienden en cultuurliefhebbers. Financiële bijdragen zijn daarom van groot belang en maken het mogelijk om de activiteiten van de Stichting te blijven organiseren. Die kunnen overgemaakt worden naar bankrekeningr. 5042177, t.a.v. Stichting Kaleidos Utrecht. Alvast hartelijk dank!

_____________

Klik hier voor het Beleidsplan en andere ANBI-informatie.

Klik hier voor het financiële Jaarverslag.