Zijn literaire werk

....Ik ben de dochter en maîtresse
van de leugen en het leed,
het masker van de wandaad,
de slaafse en trouwe,
gewetenloze idiote,
de onnozele en stomme marionet
van het bedrog en de terreur.
(uit: "Soy Manuela", 2008)

De schrijver en dichter Carlos Micháns laat een andere potentie van zijn creatieve geest zien. Ook in het literaire werk (ca. 18 titels) treft men de veelzijdigheid aan. Zijn leven in Argentinië maar ook de contacten met Aziatische culturen en met name zijn reizen naar India hebben hem in zijn keuzes en zijn stijl beïnvloed. Carlos publiceert in de Spaanse, Engelse, Franse en Nederlandse taal in een direct en toegankelijk taalgebruik.

Onder zijn gepubliceerde uitgaven treft men aan de verhalenbundel "Rogelio G.", "De ogen van Meenakshi" (impressies van Zuid India), verhalen en legendes uit India in "El Mercader de Pumpuhar", de novelle "Madurai, Madurai", de gedichtenbundels "Poemas Terminales" en "Nuevos Abismos (y otros Poemas) / Nieuwe afgronden (en andere gedichten)", een verzameling essays en het deels autobiografische "Het regent Rood in Argentinië". Enkele werken heeft de auteur zelf geïllustreerd. Op stapel staan een nieuwe serie van korte verhalen en een introductie (in het Engels) over aspecten van de kunst uit Mongolië.

ENGLISH

As a writer and poet, Micháns shows a different side of his rich creativity. The diversity in his literary work is a result of his Argentine background, on the one hand, and his frequent travels to India and Indonesia, on the other, which have strongly influenced his style and choices of subject. Whether in English, Spanish, Dutch or French, Micháns writes in a fluent, always accessible language.

His published works, in some cases illustrated by himself, include stories and traveller's impressions (Rogelio G., The Merchant of Poompuhar, The Eyes of Meenakshi) novels (Madurai, Madurai, The next Stop), essays on aspects of Argentine history (It Rains Red on Buenos Aires) or Asian art (The Miniature Thangkas of Mongolia), and several collections of poetry (Terminal Poems, New Abysses, From the Darkness).

 

BOEKEN / BOOKS

Rogelio G. y otros relatos (stories, Spanish, 1998)

Poemas Terminales (poetry, Spanish-Dutch, 1998)

Nuevos Abismos (y otros poemas) (poetry, Spanish-Dutch, 2001)

El Mercader de Pumpuhar (cuentos y leyendas de la India) (stories, Spanish, 1999)

De Ogen van Meenakshi (impressies uit Zuid-India) (stories, Dutch, 1995)

Madurai, Madurai (novel, Dutch, 1999)

Het Regent Rood in Buenos Aires (essays, Dutch, 2003-05)

Nuevos Poemas (poetry, Spanish-Dutch, 2015)

Parabestiario (pequeñas historias de animals) (stories, Spanish, 2008-14))

Miniature Thangkas of Mongolia (a collector’s introduction) (art, English, 2006)

Del Opio de los Pueblos y otros escritos (essays, Spanish, 1984-2014)

A Traveler’s Sketchbook (1988-1996) (drawings, English, 1996)

Volver a Madurai (stories, Spanish, 2014)

Madurai Revisited (stories, English, 2014)

Desde la Oscuridad / Vanuit de Duisternis (poems, Spanish/Dutch, 2016)

Niet echt over Muziek (Brieven aan F.) (essays, Dutch, 2017)

Cahier de Voisey (poems, French, 2017)

Cahier de la Nuit (poems, French, 2017)

 

Books 1, Books 2